Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца August 20195 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.8°C
Усреднена влажност 40%
Усреднена точка на оросяване 11.9°C
Усреднена атм. налягане 999.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.7 m/s
Усреднена посока навятъра 338° (NNW)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 72.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 06:00
Max. температура 28.5°C на 05 в 06:00
Min. температура 8.9°C на 05 в 10:00
Max. влажност 50% на 05 в 10:09
Min. влажност 18% на 05 в 10:00
Max. атм. налягане 1004.8 hPa на 05 в 10:07
Min. атм. налягане 368.3 hPa на 05 в 10:00
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 05 в 13:20
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 343°(NNW) на 05 в 12:45
Max индекс на топлината 27.6°C на 05 в 12:41
24 Hour Graph of this day is not available (20190805.gif)6 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.5°C
Усреднена влажност 44%
Усреднена точка на оросяване 11.5°C
Усреднена атм. налягане 1005.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.1 m/s
Усреднена посока навятъра 314° (NW)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 74.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 06 в 11:08
Max. температура 32.3°C на 06 в 17:09
Min. температура 10.9°C на 06 в 06:05
Max. влажност 95% на 06 в 07:03
Min. влажност 23% на 06 в 17:16
Max. атм. налягане 1006.8 hPa на 06 в 10:14
Min. атм. налягане 1003.7 hPa на 06 в 06:00
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 06 в 13:32
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 066°(ENE) на 06 в 14:46
Max индекс на топлината 35.6°C на 06 в 06:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.6°C
Усреднена влажност 52%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 1005.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 174° (S)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 74.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:54
Max. температура 34.8°C на 07 в 18:48
Min. температура 11.3°C на 07 в 06:07
Max. влажност 93% на 07 в 05:28
Min. влажност 20% на 07 в 18:48
Max. атм. налягане 1007.3 hPa на 07 в 10:41
Min. атм. налягане 1003.5 hPa на 07 в 19:29
Max скорост на вятъра 2.6 m/s на 07 в 19:47
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 117°(ESE) на 07 в 16:21
Max индекс на топлината 32.9°C на 07 в 18:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.0°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване 12.4°C
Усреднена атм. налягане 1003.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.0 m/s
Усреднена посока навятъра 125° (SE)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 74.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 36.3°C на 08 в 17:54
Min. температура 11.7°C на 08 в 06:18
Max. влажност 98% на 08 в 06:49
Min. влажност 20% на 08 в 18:02
Max. атм. налягане 1005.7 hPa на 08 в 01:31
Min. атм. налягане 1000.9 hPa на 08 в 18:53
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 08 в 14:18
Maxскорост на поривите 3.6 m/s от 045°(NE) на 08 в 19:34
Max индекс на топлината 34.7°C на 08 в 17:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.6°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 12.1°C
Усреднена атм. налягане 1002.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 48° (NE)
Месечни валежи 2.7 mm
Годишни Валежи 74.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 09 в 18:34
Max. температура 36.7°C на 09 в 15:08
Min. температура 11.7°C на 09 в 06:13
Max. влажност 97% на 09 в 06:51
Min. влажност 20% на 09 в 15:33
Max. атм. налягане 1003.3 hPa на 09 в 06:59
Min. атм. налягане 1000.6 hPa на 09 в 17:33
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 09 в 17:24
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 353°(N) на 09 в 16:45
Max индекс на топлината 35.0°C на 09 в 15:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.9°C
Усреднена влажност 53%
Усреднена точка на оросяване 14.2°C
Усреднена атм. налягане 1004.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.5 m/s
Усреднена посока навятъра 42° (NE)
Месечни валежи 2.7 mm
Годишни Валежи 74.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 36.5°C на 10 в 16:52
Min. температура 13.9°C на 10 в 06:20
Max. влажност 87% на 10 в 06:49
Min. влажност 29% на 10 в 17:43
Max. атм. налягане 1006.6 hPa на 10 в 23:58
Min. атм. налягане 1002.9 hPa на 10 в 02:14
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 10 в 13:14
Maxскорост на поривите 6.2 m/s от 335°(NNW) на 10 в 13:15
Max индекс на топлината 36.9°C на 10 в 16:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.2°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване 13.4°C
Усреднена атм. налягане 1006.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.8 m/s
Усреднена посока навятъра 47° (NE)
Месечни валежи 2.7 mm
Годишни Валежи 74.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 34.5°C на 11 в 16:55
Min. температура 13.1°C на 11 в 06:28
Max. влажност 92% на 11 в 06:55
Min. влажност 20% на 11 в 16:46
Max. атм. налягане 1007.7 hPa на 11 в 10:20
Min. атм. налягане 1004.9 hPa на 11 в 18:12
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 11 в 19:18
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 00°(N) на 11 в 15:01
Max индекс на топлината 33.3°C на 11 в 14:40
24 Hour Graph of this day is not available (20190811.gif)12 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.5°C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване 13.8°C
Усреднена атм. налягане 1005.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.8 m/s
Усреднена посока навятъра 44° (NE)
Месечни валежи 2.7 mm
Годишни Валежи 74.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 33.9°C на 12 в 15:43
Min. температура 12.2°C на 12 в 06:23
Max. влажност 97% на 12 в 06:44
Min. влажност 29% на 12 в 16:44
Max. атм. налягане 1007.6 hPa на 12 в 00:31
Min. атм. налягане 1003.8 hPa на 12 в 18:24
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 12 в 18:29
Maxскорост на поривите 7.2 m/s от 341°(NNW) на 12 в 16:11
Max индекс на топлината 33.3°C на 12 в 15:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.0°C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване 15.4°C
Усреднена атм. налягане 1002.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.1 m/s
Усреднена посока навятъра 30° (NNE)
Месечни валежи 2.7 mm
Годишни Валежи 74.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 33.6°C на 13 в 14:58
Min. температура 17.9°C на 13 в 23:59
Max. влажност 91% на 13 в 02:30
Min. влажност 23% на 13 в 15:13
Max. атм. налягане 1005.3 hPa на 13 в 00:29
Min. атм. налягане 1001.0 hPa на 13 в 19:11
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 13 в 13:21
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 066°(ENE) на 13 в 15:07
Max индекс на топлината 32.8°C на 13 в 14:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.9°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 14.3°C
Усреднена атм. налягане 999.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 38° (NE)
Месечни валежи 2.7 mm
Годишни Валежи 74.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 34.0°C на 14 в 16:42
Min. температура 11.3°C на 14 в 06:37
Max. влажност 97% на 14 в 06:55
Min. влажност 28% на 14 в 17:48
Max. атм. налягане 1002.0 hPa на 14 в 00:01
Min. атм. налягане 996.0 hPa на 14 в 18:43
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 14 в 14:09
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 045°(NE) на 14 в 14:10
Max индекс на топлината 33.5°C на 14 в 16:41

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.3°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 14.7°C
Усреднена атм. налягане 998.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.4 m/s
Усреднена посока навятъра 25° (NNE)
Месечни валежи 2.7 mm
Годишни Валежи 74.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 34.4°C на 15 в 15:38
Min. температура 13.9°C на 15 в 05:47
Max. влажност 98% на 15 в 07:38
Min. влажност 28% на 15 в 16:10
Max. атм. налягане 1001.6 hPa на 15 в 23:58
Min. атм. налягане 997.2 hPa на 15 в 16:43
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 15 в 17:06
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 104°(ESE) на 15 в 17:07
Max индекс на топлината 33.8°C на 15 в 15:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.3°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 16.5°C
Усреднена атм. налягане 1002.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.5 m/s
Усреднена посока навятъра 33° (NNE)
Месечни валежи 23.4 mm
Годишни Валежи 95.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.5 mm на 16 в 02:42
Max. температура 29.5°C на 16 в 14:51
Min. температура 17.6°C на 16 в 07:05
Max. влажност 98% на 16 в 07:39
Min. влажност 40% на 16 в 15:41
Max. атм. налягане 1004.1 hPa на 16 в 23:04
Min. атм. налягане 1001.1 hPa на 16 в 00:50
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 16 в 17:58
Maxскорост на поривите 4.6 m/s от 070°(ENE) на 16 в 17:59
Max индекс на топлината 29.2°C на 16 в 14:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.6°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 15.8°C
Усреднена атм. налягане 1003.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 22° (NNE)
Месечни валежи 27.6 mm
Годишни Валежи 99.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 17 в 17:12
Max. температура 28.9°C на 17 в 15:14
Min. температура 14.2°C на 17 в 23:59
Max. влажност 98% на 17 в 23:59
Min. влажност 32% на 17 в 15:15
Max. атм. налягане 1005.0 hPa на 17 в 23:57
Min. атм. налягане 1002.3 hPa на 17 в 15:42
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 17 в 16:55
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 350°(N) на 17 в 16:56
Max индекс на топлината 28.0°C на 17 в 15:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.8°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 11.8°C
Усреднена атм. налягане 1005.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 301° (WNW)
Месечни валежи 27.9 mm
Годишни Валежи 99.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 18 в 09:18
Max. температура 31.2°C на 18 в 16:13
Min. температура 11.0°C на 18 в 06:38
Max. влажност 98% на 18 в 07:31
Min. влажност 22% на 18 в 17:14
Max. атм. налягане 1006.9 hPa на 18 в 23:17
Min. атм. налягане 1004.4 hPa на 18 в 18:39
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 18 в 15:44
Maxскорост на поривите 4.6 m/s от 320°(NW) на 18 в 14:51
Max индекс на топлината 29.4°C на 18 в 16:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 August Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.6°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1007.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 59° (ENE)
Месечни валежи 27.9 mm
Годишни Валежи 99.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 35.0°C на 19 в 15:26
Min. температура 10.6°C на 19 в 06:40
Max. влажност 98% на 19 в 07:09
Min. влажност 23% на 19 в 15:09
Max. атм. налягане 1009.1 hPa на 19 в 23:19
Min. атм. налягане 1006.4 hPa на 19 в 16:59
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 19 в 17:22
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 090°(E) на 19 в 17:37
Max индекс на топлината 33.7°C на 19 в 15:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца August 2019 до днес 19
Усреднена температура 23.5°C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване 13.4°C
Усреднена атм. налягане 1003.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 40° (NE)
Месечни валежи 78.6 mm
Годишни Валежи 150.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.5 mm на 16 в 02:42
Max. температура 36.7°C на 09 в 15:08
Min. температура 8.9°C на 05 в 10:00
Max. влажност 98% на 19 в 07:09
Min. влажност 18% на 05 в 10:00
Max. атм. налягане 1009.1 hPa на 19 в 23:19
Min. атм. налягане 368.3 hPa на 05 в 10:00
Max скорост на вятъра 4.6 m/s от 045°(NE) на 13 в 13:21
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 068°(ENE) на 13 в 15:07
Max индекс на топлината 36.9°C на 10 в 16:52
Growing degrees days :169.1GDD
Corn growing degrees days:409.4 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 07:00hrs ET :11.9 mm 1201.7 W/mВ
02 07:30hrs ET :6.4 mm 1017.0 W/mВ
03 05:12hrs ET :5.3 mm 1020.9 W/mВ
04 07:24hrs ET :5.7 mm 1016.3 W/mВ
05 09:42hrs ET :6.3 mm 0.0 W/mВ
06 09:48hrs ET :6.2 mm 935.7 W/mВ
07 09:48hrs ET :6.3 mm 887.5 W/mВ
08 08:18hrs ET :6.1 mm 883.1 W/mВ
09 08:54hrs ET :6.7 mm 988.7 W/mВ
10 09:24hrs ET :6.0 mm 959.3 W/mВ
11 09:36hrs ET :5.6 mm 877.6 W/mВ
12 08:36hrs ET :5.9 mm 873.2 W/mВ
13 08:42hrs ET :5.4 mm 871.0 W/mВ
14 08:54hrs ET :6.2 mm 894.9 W/mВ
15 06:18hrs ET :4.6 mm 863.6 W/mВ
16 03:06hrs ET :3.0 mm 1097.8 W/mВ
17 08:18hrs ET :4.4 mm 915.8 W/mВ
18 08:54hrs ET :5.1 mm 986.5 W/mВ
19 00:00hrs ET :0.0 mm 897.1 W/mВ


Превалявания Общо
02.4 mm на 6
00.3 mm на 9
20.7 mm на 16
04.2 mm на 17
00.3 mm на 18