Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца September 20181 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.9°C
Усреднена влажност 44%
Усреднена точка на оросяване 6.7°C
Усреднена атм. налягане 982.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 kts
Усреднена скорост на поривите 2.8 kts
Усреднена посока навятъра 3° (N)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 37.4°C на 01 в 16:52
Min. температура 11.4°C на 01 в 06:28
Max. влажност 89% на 01 в 07:17
Min. влажност 10% на 01 в 17:20
Max. атм. налягане 988.4 hPa на 01 в 08:36
Min. атм. налягане 973.0 hPa на 01 в 16:22
Max скорост на вятъра 8.0 kts от 037 °(NE) на 01 в 18:11
Maxскорост на поривите 13 kts от 031°(NNE) на 01 в 18:21
Max индекс на топлината 34.5°C на 01 в 16:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.0°C
Усреднена влажност 52%
Усреднена точка на оросяване 10.7°C
Усреднена атм. налягане 981.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 kts
Усреднена скорост на поривите 3.3 kts
Усреднена посока навятъра 21° (NNE)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 36.6°C на 02 в 14:45
Min. температура 11.6°C на 02 в 06:29
Max. влажност 98% на 02 в 07:28
Min. влажност 10% на 02 в 14:46
Max. атм. налягане 988.9 hPa на 02 в 08:16
Min. атм. налягане 972.6 hPa на 02 в 16:52
Max скорост на вятъра 8.0 kts от 029 °(NNE) на 02 в 17:47
Maxскорост на поривите 15 kts от 359°(N) на 02 в 15:38
Max индекс на топлината 34.2°C на 02 в 15:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.0°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 15.2°C
Усреднена атм. налягане 978.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 kts
Усреднена скорост на поривите 4.1 kts
Усреднена посока навятъра 31° (NNE)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 34.6°C на 03 в 15:16
Min. температура 13.8°C на 03 в 04:52
Max. влажност 98% на 03 в 08:18
Min. влажност 28% на 03 в 15:47
Max. атм. налягане 984.9 hPa на 03 в 08:30
Min. атм. налягане 969.6 hPa на 03 в 16:15
Max скорост на вятъра 9.0 kts от 034 °(NE) на 03 в 17:12
Maxскорост на поривите 15 kts от 011°(NNE) на 03 в 17:13
Max индекс на топлината 34.3°C на 03 в 15:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.7°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 13.3°C
Усреднена атм. налягане 975.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.5 kts
Усреднена скорост на поривите 1.5 kts
Усреднена посока навятъра 188° (S)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 35.1°C на 04 в 15:21
Min. температура 14.9°C на 04 в 04:01
Max. влажност 98% на 04 в 08:29
Min. влажност 20% на 04 в 15:20
Max. атм. налягане 980.2 hPa на 04 в 07:32
Min. атм. налягане 969.8 hPa на 04 в 15:41
Max скорост на вятъра 4.0 kts от 225 °(SW) на 04 в 13:29
Maxскорост на поривите 7 kts от 00°(N) на 04 в 14:53
Max индекс на топлината 33.3°C на 04 в 15:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.5°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 16.3°C
Усреднена атм. налягане 977.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 kts
Усреднена скорост на поривите 1.8 kts
Усреднена посока навятъра 288° (WNW)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 2.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 05 в 15:17
Max. температура 27.3°C на 05 в 17:43
Min. температура 16.4°C на 05 в 23:59
Max. влажност 98% на 05 в 15:02
Min. влажност 45% на 05 в 17:46
Max. атм. налягане 980.6 hPa на 05 в 22:42
Min. атм. налягане 974.3 hPa на 05 в 00:06
Max скорост на вятъра 7.0 kts от 330 °(NNW) на 05 в 01:06
Maxскорост на поривите 13 kts от 353°(N) на 05 в 01:07
Max индекс на топлината 29.9°C на 05 в 15:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.2°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 13.7°C
Усреднена атм. налягане 980.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 kts
Усреднена скорост на поривите 1.8 kts
Усреднена посока навятъра 280° (W)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 2.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 29.9°C на 06 в 15:34
Min. температура 12.4°C на 06 в 07:05
Max. влажност 98% на 06 в 08:03
Min. влажност 32% на 06 в 15:35
Max. атм. налягане 984.9 hPa на 06 в 23:27
Min. атм. налягане 976.0 hPa на 06 в 15:34
Max скорост на вятъра 5.0 kts от 347 °(NNW) на 06 в 18:26
Maxскорост на поривите 9 kts от 339°(NNW) на 06 в 15:35
Max индекс на топлината 28.9°C на 06 в 15:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.0°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 12.0°C
Усреднена атм. налягане 980.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 kts
Усреднена скорост на поривите 2.0 kts
Усреднена посока навятъра 260° (W)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 2.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 33.4°C на 07 в 15:25
Min. температура 14.1°C на 07 в 07:12
Max. влажност 98% на 07 в 07:35
Min. влажност 20% на 07 в 17:23
Max. атм. налягане 983.9 hPa на 07 в 07:55
Min. атм. налягане 973.2 hPa на 07 в 16:42
Max скорост на вятъра 7.0 kts от 337 °(NNW) на 07 в 13:53
Maxскорост на поривите 13 kts от 337°(NNW) на 07 в 13:53
Max индекс на топлината 31.7°C на 07 в 15:25

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.0°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 982.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.9 kts
Усреднена скорост на поривите 2.2 kts
Усреднена посока навятъра 293° (WNW)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 08 в 07:48
Max. температура 34.4°C на 08 в 14:45
Min. температура 11.7°C на 08 в 05:57
Max. влажност 97% на 08 в 07:27
Min. влажност 15% на 08 в 14:56
Max. атм. налягане 987.2 hPa на 08 в 08:59
Min. атм. налягане 976.2 hPa на 08 в 15:29
Max скорост на вятъра 8.0 kts от 033 °(NNE) на 08 в 17:14
Maxскорост на поривите 14 kts от 026°(NNE) на 08 в 17:15
Max индекс на топлината 32.0°C на 08 в 14:45
24 Hour Graph of this day is not available (20180908.gif)9 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.4°C
Усреднена влажност 56%
Усреднена точка на оросяване 10.8°C
Усреднена атм. налягане 984.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.9 kts
Усреднена скорост на поривите 2.5 kts
Усреднена посока навятъра 286° (WNW)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 32.2°C на 09 в 14:28
Min. температура 12.4°C на 09 в 07:15
Max. влажност 98% на 09 в 07:35
Min. влажност 19% на 09 в 17:23
Max. атм. налягане 989.8 hPa на 09 в 08:20
Min. атм. налягане 977.1 hPa на 09 в 18:05
Max скорост на вятъра 7.0 kts от 315 °(NW) на 09 в 13:30
Maxскорост на поривите 12 kts от 297°(WNW) на 09 в 16:37
Max индекс на топлината 30.2°C на 09 в 14:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.1°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 9.5°C
Усреднена атм. налягане 987.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.0 kts
Усреднена скорост на поривите 2.7 kts
Усреднена посока навятъра 327° (NNW)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 30.2°C на 10 в 16:32
Min. температура 12.2°C на 10 в 07:14
Max. влажност 95% на 10 в 07:34
Min. влажност 20% на 10 в 13:54
Max. атм. налягане 991.3 hPa на 10 в 10:13
Min. атм. налягане 984.3 hPa на 10 в 16:35
Max скорост на вятъра 7.0 kts от 063 °(ENE) на 10 в 10:48
Maxскорост на поривите 12 kts от 00°(N) на 10 в 10:31
Max индекс на топлината 28.5°C на 10 в 16:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.2°C
Усреднена влажност 50%
Усреднена точка на оросяване 8.3°C
Усреднена атм. налягане 989.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 kts
Усреднена скорост на поривите 2.4 kts
Усреднена посока навятъра 284° (WNW)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 31.4°C на 11 в 14:24
Min. температура 10.7°C на 11 в 07:13
Max. влажност 95% на 11 в 07:28
Min. влажност 19% на 11 в 14:25
Max. атм. налягане 993.9 hPa на 11 в 08:36
Min. атм. налягане 984.3 hPa на 11 в 17:44
Max скорост на вятъра 6.0 kts от 315 °(NW) на 11 в 14:04
Maxскорост на поривите 10 kts от 302°(WNW) на 11 в 17:48
Max индекс на топлината 29.4°C на 11 в 14:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.2°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 12.0°C
Усреднена атм. налягане 994.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.5 kts
Усреднена скорост на поривите 3.3 kts
Усреднена посока навятъра 332° (NNW)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 26.6°C на 12 в 15:22
Min. температура 12.5°C на 12 в 06:30
Max. влажност 92% на 12 в 23:59
Min. влажност 33% на 12 в 15:24
Max. атм. налягане 996.7 hPa на 12 в 11:31
Min. атм. налягане 990.5 hPa на 12 в 00:03
Max скорост на вятъра 7.0 kts от 01 °(N) на 12 в 17:16
Maxскорост на поривите 15 kts от 315°(NW) на 12 в 12:58
Max индекс на топлината 26.3°C на 12 в 15:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.1°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 14.2°C
Усреднена атм. налягане 991.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 kts
Усреднена скорост на поривите 4.0 kts
Усреднена посока навятъра 27° (NNE)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 27.9°C на 13 в 14:14
Min. температура 12.1°C на 13 в 03:41
Max. влажност 98% на 13 в 08:20
Min. влажност 38% на 13 в 14:27
Max. атм. налягане 994.7 hPa на 13 в 06:45
Min. атм. налягане 986.0 hPa на 13 в 15:58
Max скорост на вятъра 10.0 kts от 045 °(NE) на 13 в 14:46
Maxскорост на поривите 17 kts от 029°(NNE) на 13 в 14:00
Max индекс на топлината 27.6°C на 13 в 14:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.4°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 988.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 kts
Усреднена скорост на поривите 2.7 kts
Усреднена посока навятъра 318° (NW)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 32.4°C на 14 в 15:14
Min. температура 10.5°C на 14 в 07:18
Max. влажност 98% на 14 в 08:14
Min. влажност 16% на 14 в 15:21
Max. атм. налягане 992.6 hPa на 14 в 08:08
Min. атм. налягане 981.2 hPa на 14 в 15:08
Max скорост на вятъра 7.0 kts от 085 °(E) на 14 в 20:06
Maxскорост на поривите 13 kts от 327°(NNW) на 14 в 17:38
Max индекс на топлината 30.2°C на 14 в 15:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.6°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване 10.4°C
Усреднена атм. налягане 987.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.5 kts
Усреднена скорост на поривите 1.4 kts
Усреднена посока навятъра 252° (WSW)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 34.7°C на 15 в 17:31
Min. температура -22.4°C на 15 в 14:39
Max. влажност 94% на 15 в 07:32
Min. влажност 17% на 15 в 17:32
Max. атм. налягане 992.4 hPa на 15 в 08:52
Min. атм. налягане 980.2 hPa на 15 в 16:08
Max скорост на вятъра 6.0 kts от 355 °(N) на 15 в 15:56
Maxскорост на поривите 9 kts от 242°(WSW) на 15 в 16:13
Max индекс на топлината 32.5°C на 15 в 17:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.1°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 11.8°C
Усреднена атм. налягане 990.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.5 kts
Усреднена скорост на поривите 3.2 kts
Усреднена посока навятъра 2° (N)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 31.4°C на 16 в 12:47
Min. температура 13.7°C на 16 в 04:46
Max. влажност 88% на 16 в 23:59
Min. влажност 24% на 16 в 14:15
Max. атм. налягане 994.6 hPa на 16 в 10:28
Min. атм. налягане 985.1 hPa на 16 в 16:58
Max скорост на вятъра 7.0 kts от 030 °(NNE) на 16 в 17:14
Maxскорост на поривите 13 kts от 020°(NNE) на 16 в 16:22
Max индекс на топлината 29.8°C на 16 в 12:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.2°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 11.3°C
Усреднена атм. налягане 995.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.7 kts
Усреднена скорост на поривите 3.2 kts
Усреднена посока навятъра 40° (NE)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 28.4°C на 17 в 16:36
Min. температура 11.6°C на 17 в 23:59
Max. влажност 98% на 17 в 08:47
Min. влажност 29% на 17 в 17:43
Max. атм. налягане 998.4 hPa на 17 в 08:14
Min. атм. налягане 990.0 hPa на 17 в 16:36
Max скорост на вятъра 7.0 kts от 045 °(NE) на 17 в 17:57
Maxскорост на поривите 13 kts от 067°(ENE) на 17 в 14:48
Max индекс на топлината 27.6°C на 17 в 16:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.4°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 7.8°C
Усреднена атм. налягане 997.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 kts
Усреднена скорост на поривите 4.2 kts
Усреднена посока навятъра 30° (NNE)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 27.8°C на 18 в 14:46
Min. температура -22.4°C на 18 в 17:31
Max. влажност 98% на 18 в 08:02
Min. влажност 21% на 18 в 14:20
Max. атм. налягане 1002.6 hPa на 18 в 08:08
Min. атм. налягане 990.1 hPa на 18 в 16:30
Max скорост на вятъра 9.0 kts от 046 °(NE) на 18 в 17:17
Maxскорост на поривите 15 kts от 046°(NE) на 18 в 17:17
Max индекс на топлината 26.7°C на 18 в 14:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 September Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.9°C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 9.0°C
Усреднена атм. налягане 999.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.2 kts
Усреднена скорост на поривите 4.2 kts
Усреднена посока навятъра 26° (NNE)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 27.2°C на 19 в 14:13
Min. температура 6.3°C на 19 в 07:16
Max. влажност 98% на 19 в 08:08
Min. влажност 28% на 19 в 14:12
Max. атм. налягане 1005.0 hPa на 19 в 08:30
Min. атм. налягане 992.1 hPa на 19 в 17:45
Max скорост на вятъра 8.0 kts от 050 °(NE) на 19 в 17:39
Maxскорост на поривите 15 kts от 079°(E) на 19 в 14:17
Max индекс на топлината 26.5°C на 19 в 14:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца September 2018 до днес 19
Усреднена температура 21.1°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 11.3°C
Усреднена атм. налягане 986.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.2 kts
Усреднена скорост на поривите 2.8 kts
Усреднена посока навятъра 351° (N)
Месечни валежи 3.0 mm
Годишни Валежи 35.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm на 08 в 07:48
Max. температура 37.4°C на 01 в 16:52
Min. температура -22.4°C на 18 в 17:31
Max. влажност 98% на 19 в 08:08
Min. влажност 10% на 02 в 14:46
Max. атм. налягане 1005.0 hPa на 19 в 08:30
Min. атм. налягане 969.6 hPa на 03 в 16:15
Max скорост на вятъра 10.0 kts от 045°(NE) на 13 в 14:46
Maxскорост на поривите 17.0 kts от 023°(NNE) на 13 в 14:00
Max индекс на топлината 34.5°C на 01 в 16:52
Growing degrees days :203.5GDD
Corn growing degrees days:522.0 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 01:54hrs ET :4.4 mm 1095.6 W/mВ
02 01:54hrs ET :5.1 mm 1458.4 W/mВ
03 01:24hrs ET :4.1 mm 616.1 W/mВ
04 01:24hrs ET :3.1 mm 553.3 W/mВ
05 02:00hrs ET :1.6 mm 1253.1 W/mВ
06 02:12hrs ET :2.5 mm 722.0 W/mВ
07 01:24hrs ET :3.4 mm 592.9 W/mВ
08 01:06hrs ET :3.6 mm 589.1 W/mВ
09 01:54hrs ET :3.5 mm 838.3 W/mВ
10 02:06hrs ET :3.2 mm 682.8 W/mВ
11 02:06hrs ET :3.2 mm 671.0 W/mВ
12 00:12hrs ET :1.7 mm 572.1 W/mВ
13 01:18hrs ET :2.4 mm 571.5 W/mВ
14 01:30hrs ET :3.1 mm 597.1 W/mВ
15 01:24hrs ET :2.7 mm 586.1 W/mВ
16 01:18hrs ET :3.2 mm 559.6 W/mВ
17 01:24hrs ET :2.6 mm 518.9 W/mВ
18 01:30hrs ET :2.7 mm 599.1 W/mВ
19 01:30hrs ET :2.7 mm 615.8 W/mВ


Превалявания Общо
02.4 mm на 5
00.6 mm на 8